มอบกระเช้าปีใหม่ให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่

นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา

และคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด มอบกระเช้าปีใหม่ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1-7

และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

1514271235590 1514271240481 1514271244343 1514271249862 1514271258991