มอบของขวัญและขอพรปีใหม่ 2563

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 สมาคม ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัด มอบของขวัญและขอพรปีใหม่ 2563 จากเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.และรองเลขาธิการ สกสค.

S__246472940 S__246472942 S__246472943