มาตรการประชารัฐแก้ไขหนี้ประชาชนและลูกหนี้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.

ศธ 5211021.1575_NEWศธ 5211021.1575_0001_NEWศธ 5211021.1575_0002ศธ 5211021.1575ศธ 5211021.1575_0001ศธ 5211021.1575_0003ศธ 5211021.1575_0004ศธ 5211021.1575_0007