รับน้องใหม่ข้าราชการบำนาญ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา

ร่วมงานชมรมข้าราชการบำนาญและกล่าวต้อนรับน้องใหม่ข้าราชการบำนาญ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา101_1147 101_1148 101_1156101_1147 101_1148 101_1156