ร่วมงานฌาปนกิจ สมาชิก ช.พ.ส.

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563
นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมงานฌาปนกิจ สมาชิก ช.พ.ส. ณ วัดศาลาลอย อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
S__262471687 S__262471710 S__262471711