ร่วมประชุมแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครู (การสร้างหลักประกันที่คุ้มหนี้)

20พ.ย.