ร่วมประชุมให้ความรู้โครงการเด็กดีมีที่เรียน

นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดนครราชสีมา และนายสุรพงษ์ เป้ากลาง ประธานบริษัท SPE กรุ๊ป ได้ร่วมประชุมให้ความรู้โครงการเด็กดีมีที่เรียนและโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา แก่ผู้บริหารคณะครู สพป.นครราชสีมา เขต 3 จำนวน 15 โรงเรียน ณ ห้องประชุม โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561

1529286106774 1529286108814 1529286110841 1529286117743 1529286120222