ร่วมประชุม ฌส.นม.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุม ฌส.นม.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด1513580829309 1513580832521 1513580834235