ร่วมแสดงความยินดีกับ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สกสค.นครราชสีมา ร่วมแสดงความยินดีกับ ประธานและคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาจำกัด ชุดที่ 61 S__161636372

S__161636373

S__161636376

S__161636379