วันครู ครั้งที่ 62

นายวุฒิพล ฉำนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 ณ Terminal 21 Korat ชั้น 4 นางสาวสมศรี ขวานทอง และนายสมาน เกตุนอก ได้รับ”รางวัลคนดีศรีย่าโม” วันที่ 16 มกราคม 2561IMG_0247 IMG_0251 IMG_0256 IMG_0280 IMG_0301 IMG_0321 IMG_0330 IMG_0333 IMG_0342 IMG_0350 IMG_0357 IMG_0361