วางหรีดสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ สกสค. จังหวัดนครราชสีมา
วางหรีดแทนผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดนครราชสีมา ให้กับสมาชิก
ช.พ.ค. ณ วัดสะแก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

20200518_133442