ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์

นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา ร่วมศึกษาดูงานกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา แก้ปัญหาหนี้สิน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 25611525403672917