ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมามาเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา

นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา และคณะ มาเยี่ยม สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23 เมษายน 2561 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา

IMG_0634 IMG_0638 IMG_0644