สกสค.นครราชสีมา Big Cleaning Day !

วันนี้เวลาประมาณ 12.00 น.ทางพนักงานเจ้าหน้า สกสค.จังหวัดนครราชสีมาร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานครั้งใหญ่ 

S__25993503 S__25993504 S__25993505 S__25993506 S__25993507