สำนักงาน สกสค.จังหวััดนครราชสีมา จะออกหนังสือรับรองการชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.

รียน สมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

สำนักงาน สกสค.จังหวััดนครราชสีมา จะออกหนังสือรับรองการชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.ให้สมาชิกทุก 6 เดือน ครั้งที่ 1 จะออกให้ตั้งแต่ งวดที่ 1 – 6 และครั้งที่ 2 จะออกให้ตั้งแต่ งวดที่ 7-12 บัดนี้ได้ถึงกำหนดในการออกหนังสือรับรองของหน่วยงานแล้ว ขอให้สมาชิกดาวน์โหลดข้อมูลและปริ้นซ์เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ขอบคุณมากค่ะ 
http://www.otepkorat.com/…/117-uncategorised/cpks9/109-cpks9

ตัวอย่างหนังสือรับรอง

c1-page-001