สำนัก สกสค.จังหวัดนครราชสีมา สมาชิกมาแจ้งเรื่องย้าย

วันนี้ นางปรียาภา สุกรินทร์ ข้าราชการครูจาก สพป.นครราชสีมา เขต2 พร้อมเพื่อนครูข้าราชการด้วยกันมาแจ้งย้ายสถานะภาพที่ทำงานไปอยู่ต่างจังหวัด พร้อมลงข้อเสนอแนะความคิดเห็นลงในสมุดบันทึกประจำวัน

S__25714743S__25714744