อบรมอยู่สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา อบรมอยู่สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 5-7 ธันวาคม 25601512609363690 1512609366099 1512609368158 1512609370267