เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม อดีตเลขาธิการ กปช.ท่าน ชลอ กองสุทธิ์ใจ ที่ลพบุรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 25611522633967139 1522633969024 1522633970792 1522633972789 1522633974588