เยี่ยมชม สนง.สกสค.จังหวัดเลย และ เป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

18ต.ค