เยี่ยมสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 10 มกราคม 2563 นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา เยี่ยม หน.ปอ.ดำรงค์ บูรณ์โภคา อายุ 90 ปี สมาชิก ช.พ.ค.อำเภอสูงเนิน จ.นครราชสีมา

S__248610885 S__248610886 S__248610887