เลขาธิการคณะกรรมการ มอบนโยบาย และรับฟังความคิดเห็น

นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครราชสีมา เข้าฟังนโยบาย และรับฟังความคิดเห็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุดรธานี1513560517446 1513560519403 1513560521363