โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก ด้วยรูปแบบสะเต็ม

มื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ 9.00 น.นายวุฒิพล ฉนำกลางผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษาวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมปัญจดารา จังหวัดนครราชสีมา

16649009_1924206144476962_6467406786614921521_n 16708428_1924206131143630_6940557405085827896_n 16708712_1924206127810297_4522546605577802161_n 16711552_1924206261143617_7552173845180216244_n