ประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ดาวน์โหลด (1)

ประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
………………………………….

                   รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานและประชาชนพร้อมใจกันประดับธงตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและอาคารบ้านเรือนในระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่  ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

………………………………………

                เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ รัฐบาลจัดบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป ระหว่างวันที่                     ๒๘ พฤษภาคม – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และวัดทุกจังหวัด     จึงขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙         ณ บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

………………………………………

                        เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ขอเชิญจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลถวายเป็นพระราชกุศล

………………………………………