นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา

ร่วมงานกฐินพระราชทาน สกสค. ปี 2560

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ

วัดแจ้งแสง1509594969660 1509594966177 1509594964537 1509594961338 1509594959410 15095949575351509594957535 1509594959410 1509594961338 1509594964537 1509594966177 1509594969660อรุณ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร